Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnNär Juder Pashas muslimska morer erövrade Niger region

Jorge Alvarez - Webislam

Långt innan den franska upptäcktsresanden René Caille skrev sitt namn med gyllene bokstäver i historien för att vara den förste europé som kom till Timbuktu (1828), förklädd till en arabisk köpman och åkte tillbaka för att berätta sagan, det fanns spanjorer som redan hade besökt staden. De kom dit mer än två århundraden före honom och den enda skillnaden är att han var den första icke-muslim. Men mer än en kanske undrar vilka dessa föregångare var.

När Boabdil kapitulerade i Granada inför de katolska monarkerna den 2 januari 1492, avtalet, som trädde i kraft två månader senare inkluderade ett antal villkor där det stod att monarkerna hade åtagit sig att respektera Granadas muslimers livsstil, de skulle behålla sina myndigheter, lagar, dräkter, egenskaper och religion. Isabel och Fernando höll ordet i åtta år men kardinal Cisneros ankomst till Kastiliens kansli medförde en radikal förändring.

Fast besluten att påskynda evangelisationens kamp som Hernando de Talavera hade satt igång långsamt, förändrade kardinalen det arbetssättet som hans kollega använde och istället tvingande muslimer till ändringar och begränsade de utlovade friheter. Skatterna höjdes, deras språk förbjöds och 1502 genom ett dekret tvingades de till konvertering till kristendomen eller utvisning.

Således blev mudejarerna kända som moriskers och även om de var utspridda över större delen av den iberiska halvön, koncentrerades de huvudsakligen i Andalusien och Levanten. Naturligtvis, trots de lagar och den officiella konverteringsdekret, fortsatte de att tala sitt språk och behöll sina seder och tron bland annat tack vare det ekonomiska stödet som de gav till Karl V. Men med kröningen av Felipe II ändras igen allt. Moriskernas sympati för de berberiskas piraterna och rivaliteten med kristna bönder ledde till nya förbud som resulterade i Alpujarras revolt som blev brutalt undertryckt och massdeportationer av morisker till andra riken i halvön.

Utvisningen av de få hundra tusen människor var en lösning som var alltid närvarande i regeringarnas tankar, man mindes judarnas utvisning en och halv sekel tidigare, men beslutet dröjde tills Philip III kröntes och det tog sju år mellan 1609 och 1616 att implementera det. Många hade redan utvandrat innan med tanke på hur situationen utvecklades och bosatte sig längs Afrikas Medelhavskust. Andra lämnade Spanien på ett mer traumatiskt sätt, kidnappade av berberiska pirater under deras periodiska räder där inte bara materiella objekt stals men även människor som förvandlades till slavar eller lösen. En av dem som genomgick denna upplevelse var en pojke vid namn Diego de Guevara, kidnappad med andra tre hundra ungdomar från Almanzora dalen (Almeria).

Diego tillhörde en av de moriska familjerna som hade fördrivits från Alpujarras. Tillsammans med de andra fördes han till Marrakech, en blomstrande stad där många spanska moriska samhällen hade bosatt sig. Där omvandlades han till en eunuck och, liksom många andra, lyckades han gå vidare trots att muslimer med halvöns ursprung drabbades av ett viss socioekonomisk förakt, och han lyckades bli borgmästare och till och med caíd (guvernör), tack vare hans enastående deltagande i striden av Alcazarquivir 1578, där sultanen besegrade Don Sebastian, kung av Portugals spansk-portugisiska armé när han tänkte erövra Marocko, undvika överdriven bosättning av ottomansk befolkning på sitt territorium och kräva riket för sig själv.

Den lysande militära rollen som den spanska morisken spelade och som är mest känd under sitt islamiska namn, Juder, ledde till att sultan Ahmed-al Mansur gav honom ledningen av en expedition vars uppdrag var att erövra Togaza och Timbuktu, städer i Songhai-riket, arvtagare från Mali, i västra centrala Afrika. Dessa städer ansågs vara väldigt rika på guld och salt och i själva verket var Songhais kejsare skyldigt att betala tribut till Marrakech, men 1582 beslutade han att inte betala mer. En straffexpedition skickad av Sultanen misslyckades och Juder var tvungen att sätta saker tillbaka på sin plats och sätta på tronen en askia (kejsare) som kontrollerades av honom, han valde bland kandidaterna till tronen en som påstod sig vara legitim arvtagare och erbjöd sig att betala tribut igen.

Juders kontingent var imponerande eftersom den bestod av cirka 5600 män, inklusive 1 500 mauretanska lansiärer och 2 000 spanska arkebusiärer, vissa muslimska andalusier och andra avfallna kristna (legosoldater och fångar som såg en möjlighet att lämna fångenskap), som tillsammans med andra européer tog hand om tunga eldvapen (8 kanoner). I gruppen fanns med också 600 hjälpassistenter, 8000 kameler och 8000 hästar med förnödenheter och utrustning.

Denna imponerande kolumn, där det kastilianska språket rådde (det sägs till och med att namnet Juder kom från svärordet "joder" som han brukade använda, även om det verkar vara en legend än något annat), lämnade Marrakech i oktober 1590, korsade Atlas och Sahara där de konfronterade de logistiska problemen härrörande från dess storlek och naturen (törst, sandstormar, ångande värme), som tvingade dem att marschera på natten och vila under dagen, och tre månader senare nådde de saltgruvorna från Tegaza och Taudeni. Båda hade övergivits av Songhai, medvetna om deras närvaro och som använde taktiken om att stänga vattenbrunnarna. Detta orsakade många problem som ledde gradvis till att trupperna minskade till 4 000.

Våren 1591 kom de fram till floden Nigers stränder där de upplevde en detalj som gick obemärkt men skulle bli grundläggande i framtiden, människor använde inte guld som valuta, som i de fantastiska berättelserna man hade hört, men kauris, enkla snäckskal. Songhai-armén väntade på dem i Tondibi, nära Gao, och stred mot dem den 13 mars. Den hade cirka 10 000 soldater och 20 000 ryttare, även om vissa enheter hade gått till fienden. Askia Ishaq II ledde trupperna och avvisade en vänskaplig uppgörelse som Juder erbjöd honom.

Med tanke på inkräktarens vapenöverlägsenhet, Songhai saknade skjutvapen, skickade Ishaq iväg flera tusen nötkreatur framför dem som skydd för sina krigare från arkebusiärernas skott när de avancerade för att slås man mot man och utnyttja sitt antal. Effekten vändes emellertid då åskan av de tunga eldvapen och krutet skrämde boskapen, som vände och löste upp den kompakta formationen, vilket tillät lansiärerna att angripa dem. Ishaq skickade sitt kraftfulla kavalleri men arkebusiärernas eld besegrade den utan barmhärtighet. Inför en sådan katastrof lämnade Askia slagfältet och lätt stanna kvar bara försvarsenheter som inte hade någon chans, de blev besegrade.

Juder gav upp jakten efter motståndaren för att ge vila till sina trupper, som gick in i Gao nästa dag för att hitta den tom, invånarna hade flytt med sina rikedomar. Det förutsatt att det fanns, eftersom Askia-palatset visade sig inte vara av guld som man hade berättat, men mycket blygsamt. Armén förflyttade sig till Timbuktu, mycket besviken. Juder bestämde sig för att vara praktisk då, eftersom han såg att handel var den viktigaste källan till rikedom, med tanke på att området var en korsning av karavanrutter, försökte han återfå det och begränsade sig sedan till att införa skatter och främja hans officers äktenskap med döttrarna av de rikaste infödda och skapade därmed ett guvernement för vilket han fick titeln pasha.

Tack vare detta lyckades han samla 100 000 guld stycken och tusen slavar som han skickade till Marrakech. Men Sultan al-Mansur blev inte nöjd med det, han förväntade sig mycket mer, han hade inte organiserat den här armén för så lite, så i augusti avsatte han Juder och ersatte honom med Mahmoud Ben Zergun (som konstigt nog också kom från Almeria vid födseln). Zergun kom in som en elefant i en porslinsbutik, förstörde helt Songhai-armén och istället framkallade i gengäld ett uppror som krävde Juders återgång till makten och som resulterade i hans död 1595. Sultanen skickade flera utnämnda pasha men alla var flyktiga utom den femte, Ammar, som också var från Almanzora och vän till Juder, så att han kunde övertyga honom att återvända till Marrakech med ytterligare tusen slavar och denna gång 7 ton guld.

Juder återvände till Marrakech i slutet av 1500-talet med ännu mer rikedomar och levde ett framgångsrikt liv. Han dog 1605 i samband med inbördeskriget som kämpades för att utse en efterträdare till al-Mansur. Hans död beklagades över hela Nigerkurvan, där hans person fortfarande minns eftersom en del av dess invånare är ättlingar till de spansktalande morerna som stannade kvar där, när sultanerna glömde området. Spanskt blod i hjärtat av inre västra Afrika, vem skulle ha trott det.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum