Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Aktuellt


Alternativ CERD rapport

Alternativ CERD rapport för Sverige presenteras denna vecka i Genève


Den 83:e sessionen för FN:s Kommitté för avskaffning av rasdiskriminering började denna vecka. Bland de länder som är i tur för diskussion finns Sverige som kommer att presentera en alternativ rapport till CERD (Committe on the International Convention on Ethnical and Racial Discrimination). Den alternativa rapporten är en reaktion på den svenska regeringens nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) där man inte tar på allvar den växande diskriminering som drabbar muslimer i Sverige. >>>


Rapportering till CERD kommitté i Genève – Dag 1


Nätverket Svenska Muslimer i samarbete träffade idag FN:s Kommitté för eliminering av rasdiskriminering. De frågor som lyftes upp under diskussionen var muslimernas situation, särskilt de muslimska kvinnors säkerhet, attacker och skadegörelse mot moskéer och muslimska föreningars lokaler, den försämrad rättsäkerhet för muslimer, försämringar i antidiskrimineringsarbete och segregation. >>>


Rapportering till CERD kommitté i Genève – Dag 2


Idag, fredag den 23 augusti fortsatte redogörelse av Sveriges insatser i kampen mot diskriminering.

Under dagens diskussion togs upp den Svenska regeringens arbete mot diskrimineringen. Det blev tydligt att även om insatser finns, regeringen har inte en helhetssyn över situationen i Sverige och därmed inte heller ett tillräckligt omfattande arbete mot diskriminering. >>>
Alternative Report to CERD Alternativ rapport till CERD - Sammanfattning
Alternative Report to CERD (pdf)
Swedish Muslim in Cooperation Network
(Engelska)
Alternativ Rapport till CERD
Sammanfattning (pdf)
Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete
(Svenska)
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum